Program

Přehled programů, ze kterých si můžeš vybírat (přihlašování na ně najdeš dole)

Níže vidíte přehled programů, mezi kterými si můžete vybírat vždy pouze v rámci jedné barvy (zelená, žlutá, oranžová, modrá).

V rámci žlutého/oranžového bloku máte čas 2 hodiny – můžete je využít třemi způsoby:
- jeden program na 2 hodiny (př.: Získávání finančních zdrojů)
- nebo dva hodinové programy (př.: Dobrá spolupráce s revizní komisí + crowdfunding a skautfunding...)
- nebo osobní koučink a jeden hodinový program (př.: Koučovací zóna + Benefity a nástroje technické podpory)

Kategorie

Setkání s Náčelnictvem, Výkonnou radou a starostou

  • Kategorie: 1. pátkovečer program
  • Délka: 90 minut
  • Kapacita: Neomezená
Lektoři
Ondřej Peřina (Jerry)

Již několik let mám v pozici zpravodaje Výkonné rady pro ICT a organizaci na starosti nejrůznější on-line projekty jako skautIS, google služby, registraci či nejrůznější organizační agendy k rejstříkům či ochraně osobních údajů. Kromě toho jsem předsedou krajské rady Libereckého kraje, kde se s mnoha činovníky snažíme posouvat skauting kupředu :-) Také působím na různých vzdělávacích akcích a kurzech po celé republice.

Petr Macek (Blizzard)

Aktuálně koordinuji vznik prostor Skautského institutu v Olomouci ve spolupráci z Okresní a Krajskou radou. Místopředseda KRJ a člen NJ. Bývalý dlouholetý instruktor VLŠ Baobab SLSK. Rád čtu (když je kdy) a toulám se po horách i ve světě jedniček a nul.

Barbora Tichavová (Rozárka)

Jana Jirasová (Prcek)

Zpravodajka VRJ pro dospělé a personalistiku. Dlouholetá HR manažerka v nadnárodní firmě a matka 4 dítek. Skautovat začala v roce 1990 a její skautská zkušenost zahrnuje založení a vedení oddílu skautek, roverského kmene, roli výchovné zpravodajky, členství v přípravném týmu roverského motivačního kurzu a absolvenci lesní školy. Mimochodem, svoji první HR roli získala nejspíše právě kvůli úspěšné prezentaci skautských zkušeností :)

Bořek Slunéčko

Dlouhodobě mám profesně na starosti finance celé skautské organizace. V posledních letech řeším i několik strategických témat, mezi kterými je i Vzdělanost hospodářsko-organizační činovníků a tedy i revizních komisí.

Josef Výprachtický (José)

Petr Vaněk (Permoník)

Profil z Křižovatky: Petr Vaněk - Permoník je zpravodajem Výkonné rady, který je zodpovědný za oblasti interní, externí a krizové komunikace a za oblast služby společnosti. Jako zpravodaj Výkonné rady má na starost oblasti interní, externí i krizové komunikace, stejně jako skautské projekty služby společnosti. Patří sem například mediální komunikace Junáka a jeho přítomnost na sociálních sítích, vystupování Junáka na veřejnosti, spolupráce s vydavatelskými domy, fungování Skautské křižovatky nebo Balíčků ústředí pro organizační jednotky, fungování krizové linky Junáka, realizace Skautského dobrého skutku a dohled nad ostatními skautskými projekty služby společnosti. Svoji roli zpravodaje vykonává jako zaměstnanec Kanceláře ústředí Junáka. Br. Permoník byl dříve mimo jiné vůdcem oddílu, výchovným zpravodajem střediska Střela Plzeň, zakladatelem charitativního projektu Společně proti leukémii (dříve KAPKA), členem Roverského odboru Junáka, vůdcem Roverské lesní školy, předsedou Okresní rady Junáka Plzeň-město, zahraničním zpravodajem Junáka nebo členem Evropského skautského výboru WOSM. Do června 2014 byl místostarostou Junáka a zpravodajem pro komunikaci, na kteréžto činovnické funkce rezignoval v souvislosti se svou kandidaturou v komunálních volbách 2014. Do Výkonné rady se vrátil v březnu 2015.

Michal Tarant (Majkl)

Popis

Zajímá vás, co řeší ústřední orgány Junáka, jak fungují a kdo za nimi stojí? Pojďte si s nimi povídat.

V rámci pátečního večera máte možnost potkat se s řadou lidí z Výkonné rady a Náčelnictva. Řeknou nám, co je nového pro činnost středisek a jednotek. Zároveň máte jedinečnou možnost zeptat se na konkrétní věci a problémy, které vás trápí a řešíte. Diskusi s vámi jsou členové ústředních orgánů otevřeni po cenou dobu akce, tak toho využíjte!

Zde se přihlas na konkrétní programy, které tě zaujali

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.