Program

Přehled programů, ze kterých si můžeš vybírat (přihlašování na ně najdeš dole)

Níže vidíte přehled programů, mezi kterými si můžete vybírat vždy pouze v rámci jedné barvy (zelená, žlutá, oranžová, modrá).

V rámci žlutého/oranžového bloku máte čas 2 hodiny – můžete je využít třemi způsoby:
- jeden program na 2 hodiny (př.: Získávání finančních zdrojů)
- nebo dva hodinové programy (př.: Dobrá spolupráce s revizní komisí + crowdfunding a skautfunding...)
- nebo osobní koučink a jeden hodinový program (př.: Koučovací zóna + Benefity a nástroje technické podpory)

Kategorie

Dugong

  • Kategorie: 2. soboDOpo hlavní programy
  • Délka: 180 minut
  • Kapacita: 40
Lektoři
Marie Pekárková (Šmako)

Jsem bývalá vedoucí dívčího oddíl a vedoucí rádcovského kurzu Helianthus, jeho dlouholetá členka teamu. Nyní VZ pro středisko Mafeking a také okresní VZ a nyní nově koordinátorka projektu PODPORA ČINNOSTI VÝCHOVNÝCH ZPRAVODAJŮ :)

Barbora Tichavová (Rozárka)

Denisa Sochorcová

Popis

Kam až dosáhnou důsledky toho, jak vypadá skautská výchova v oddílech? Jak může středisko podpořit oddíly v oblasti podpory výchovy a proč by vůbec mělo?

Jaké personalistické pasti si klademe, když v oddílech rezignujeme na skutečný družinový systém či podporu roveringu?
Před hledáním řešení je dobré porozumět příčinám. Nabídneme vám náš pohled na příčiny nefunkční skautské personalistiky, tedy častého nedostatku lidí ochotných převzít vedení středisek či oddílů, které vidíme my. Říkáme jim pracovně prapříčiny, protože sahají až do samotného způsobu práce oddílů a roverských kmenů. Chceme pak společně s vámi hledat cesty, jak tyhle prapříčiny eliminovat a připravit tak budoucím generacím ve vašich jednotkách lepší startovní pozici při hledání svých nástupců. Chceme znovu pojmenovat a zvědomovat, jakou roli má středisko v oblasti podpory výchovy, a propojovat ji s výše naznačenými souvislostmi. Věříme, že vám ve vašem dalším hledání a konání umíme nabídnout i podporu, po které můžete do budoucna sáhnout. Program je vhodný jak pro vedoucí středisek, tak pro výchovné zpravodaje, kteří nehledají rychlá řešení na akutní problémy, ale chtějí středisko trpělivou prací dostat do dlouhodobě udržitelného personálního stavu.

Zde se přihlas na konkrétní programy, které tě zaujali

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.