Program

Přehled programů, ze kterých si můžeš vybírat (přihlašování na ně najdeš dole)

Níže vidíte přehled programů, mezi kterými si můžete vybírat vždy pouze v rámci jedné barvy (zelená, žlutá, oranžová, modrá).

V rámci žlutého/oranžového bloku máte čas 2 hodiny – můžete je využít třemi způsoby:
- jeden program na 2 hodiny (př.: Získávání finančních zdrojů)
- nebo dva hodinové programy (př.: Dobrá spolupráce s revizní komisí + crowdfunding a skautfunding...)
- nebo osobní koučink a jeden hodinový program (př.: Koučovací zóna + Benefity a nástroje technické podpory)

Kategorie

Finanční řízení

  • Kategorie: 4. soboODpo programy B
  • Délka: 120 minut
  • Kapacita: 35
Lektoři
Jiří Wasserbauer (Bejza)

Profesí jsem ekonom, momentálně zaměstnán jako vedoucí oddělení účetnictví na krajském úřadu Jihomoravského kraje. Řadu let jsem působil ve veřejné správě jako finanční kontrolor (kontrola hospodaření příspěvkových organizací, přezkoumání hospodaření obcí). Skautsky působím ve středisku Parkán Polná, kde jsem postupně prošel téměř všemi funkcemi od rádce družiny po vedoucího střediska. V současnosti vedu oddíl vlčat a skautů. Rovněž jsem činný v krajské radě Junáka na Vysočině, kde posledních 12 let střídavě zastávám pozici hospodáře nebo předsedy revizní komise (momentálně hospodáře). Jako instruktor jsem působil v letech 2001 - 2005 na VLK Oikos, blízko mám také k ČLK Sursum, kde jsem v letech 2008 - 2010 vypomáhal ve zkušební komisi. V současnosti mě můžete potkat na ČLK Čtyři palice nebo na kurzu střediskového minima Střep.

Popis

Považuješ za smysluplné plánovat a řídit příjmy a výdaje střediska? Hledáš vhodný způsob, jak to prakticky dělat?

Řekneme si, co finanční řízení obnáší a jakou má vazbu na plánování. Ukážeme si, jak by mohl vypadat rozpočet střediska, z jakých podkladů při jeho sestavování vycházet, jak těmto (z větší části účetním) podkladům rozumět, jak rozpočet sestavit tak, aby byl pro uživatele užitečnou a přehlednou pomůckou a jak sledovat jeho čerpání. Zbude-li čas, pobavíme se společně o odpovědnosti za finanční řízení a o tom, jak je možné si na středisku práci a odpovědnost v oblasti hospodaření nastavit tak, aby vše nestálo a nepadalo s jedním člověkem.

Zde se přihlas na konkrétní programy, které tě zaujali

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.