Program

Přehled programů, ze kterých si můžeš vybírat (přihlašování na ně najdeš dole)

Níže vidíte přehled programů, mezi kterými si můžete vybírat vždy pouze v rámci jedné barvy (zelená, žlutá, oranžová, modrá).

V rámci žlutého/oranžového bloku máte čas 2 hodiny – můžete je využít třemi způsoby:
- jeden program na 2 hodiny (př.: Získávání finančních zdrojů)
- nebo dva hodinové programy (př.: Dobrá spolupráce s revizní komisí + crowdfunding a skautfunding...)
- nebo osobní koučink a jeden hodinový program (př.: Koučovací zóna + Benefity a nástroje technické podpory)

Kategorie

Získávání finančních zdrojů

  • Kategorie: 3. soboODpo programy A
  • Délka: 120 minut
  • Kapacita: 30
Lektoři
Jiří Wasserbauer (Bejza)

Profesí jsem ekonom, momentálně zaměstnán jako vedoucí oddělení účetnictví na krajském úřadu Jihomoravského kraje. Řadu let jsem působil ve veřejné správě jako finanční kontrolor (kontrola hospodaření příspěvkových organizací, přezkoumání hospodaření obcí). Skautsky působím ve středisku Parkán Polná, kde jsem postupně prošel téměř všemi funkcemi od rádce družiny po vedoucího střediska. V současnosti vedu oddíl vlčat a skautů. Rovněž jsem činný v krajské radě Junáka na Vysočině, kde posledních 12 let střídavě zastávám pozici hospodáře nebo předsedy revizní komise (momentálně hospodáře). Jako instruktor jsem působil v letech 2001 - 2005 na VLK Oikos, blízko mám také k ČLK Sursum, kde jsem v letech 2008 - 2010 vypomáhal ve zkušební komisi. V současnosti mě můžete potkat na ČLK Čtyři palice nebo na kurzu střediskového minima Střep.

Popis

Přemýšlíte na středisku, odkud čerpat peníze na svoji činnost a aktivně pro jejich získávání něco děláte?

Máš osobní - ať kladnou či zápornou - zkušenost se získáváním financí? Povíme si základní informace o běžných zdrojích financování naší činnosti, jejich výhodách a nevýhodách. Ale hlavně se pokusíme sdílet vlastní zkušenosti z této problematiky, protože neexistuje jeden jediný správný způsob, který k zisku optimálního množství financí pro naši činnost vede.

Zde se přihlas na konkrétní programy, které tě zaujali

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.