Program

Přehled programů, ze kterých si můžeš vybírat (přihlašování na ně najdeš dole)

Níže vidíte přehled programů, mezi kterými si můžete vybírat vždy pouze v rámci jedné barvy (zelená, žlutá, oranžová, modrá).

V rámci žlutého/oranžového bloku máte čas 2 hodiny – můžete je využít třemi způsoby:
- jeden program na 2 hodiny (př.: Získávání finančních zdrojů)
- nebo dva hodinové programy (př.: Dobrá spolupráce s revizní komisí + crowdfunding a skautfunding...)
- nebo osobní koučink a jeden hodinový program (př.: Koučovací zóna + Benefity a nástroje technické podpory)

Kategorie

Jak zodpovědně a udržitelně realizovat skautskou akci?

  • Kategorie: 3. soboODpo programy A
  • Délka: 120 minut
  • Kapacita: 25
Lektoři
Markéta Musilová (Blecha)

Ve skautském prostředí, kde jsme šťastná jako blecha, se pohybuji již od dětství. Přeskakovala jsem zejména mezi Líbeznicemi, Prahou a Brnem. Vedla jsem dívčí i koedukovaný oddíl, věnovala se akcím pro rovery, projektu Skauti na Zemi nebo Skautskému institutu v Brně. Aktuálně působím ve vůdcovském kurzu pro roverské vedoucí Rovel a v odboru Skauti na Zemi.

Jana Karasová

Jsem spoluautorkou blogu o snižování tvorby odpadu v běžném životě a editorkou příručky o zodpovědných a šetrných skautských akcích. Skautsky se věnuji především práci s rovery a rangers. Byla jsem šéfredaktorkou Roverského kmene, instruktovala jsem na Rovelu+2018 a vedla facilitátory WAGGGSu na Roverway 2016 a 2018.

Popis

Je vám blízká myšlenka skautských akcí, které neničí přírodu? Nevíte jak na to nebo jen hledáte inspiraci?

Program je vhodný pro účastníky, kteří pořádají, nebo mají v plánu pořádat skautské akce a chtějí vědět jak je udělat co nejvíce udržitelně. Na základě HelpDesku si budeme ukazovat příklady dobré praxe. Bavit se o dalších možnostech, jak akce v Junáku (vašem středisku) dělat udržitelněji. K tomu všemu nám poslouží (a bude představena) připravovaná příručka PUSA - příručka udržitelné skautské akce.

Program budou realizovat Skauti na Zemi.

Zde se přihlas na konkrétní programy, které tě zaujali

Pro výběr programů se musíte nejprve přihlásit přes skautIS.